IVR- ja älypuhelinpalvelut

Lucentia tuottaa IVR-, APJ- ja älypuhelinpalveluita sekä -ratkaisuja erilaisten puhelinta hyödyntävien yritysten tarpeisiin. Tänä päivänä asiakaskuntaamme kuuluu hyvin erilaisia yrityksiä. Jokainen yritys, joka haluaa nykyaikaisella ja asiakasystävällisellä tavalla olla mukana kehittyvässä tietoyhteiskunnassa, on potentiaalinen palveluidemme käyttäjä / tarjoaja.

Yleistä

Kun normaalit puhelimen ominaisuudet eivät riitä palvelemaan tarpeitanne puheluohjauksessa, tiedottamisessa tai puheluvirtojen seurannassa kannattaa tutustua tarjoamiimme puhelinpalvelin- ratkaisuihin.

Mitä IVR- ja älypuhelinpalveluilla voi tehdä?
Puheluiden sisältöä, vastauspaikkoja ja kerättäviä/saatavia datavirtoja voidaan ohjata useilla eri tavoilla, ja niistä saatavia ominaisuuksia voidaan hyödyntää monilla eri tavoilla, joista seuraavassa muutamia esimerkkejä:
Valintoja

Käyttäjän tekemillä valinnoilla, näppäimien painalluksilla, puhelun aikana voidaan soittaja ohjata haluamalleen vastauspisteelle, tai siirtää palvelusta toiseen. Lisäksi käyttäjä pystyy tekemillään valinnoilla vaikuttamaan kerättävään tietoon. Esimerkkeinä erilaiset mielipidetiedustelut, äänestykset ja automatisoidut tilaajapalvelut. Näppäinpainalluksien lisäksi soittajalta voidaan tallentaa myös puhetta, joka voidaan taas jatkokäsitellä joko puhelimitse tai vaikkapa internet-selaajan avulla.

Ääntä

Äänen käsittelyssä ja siirtämisessä tallennus toimii tietysti myös toisinpäin. Palveluihin liittyviä tiedotteita ja ääniä voidaan helposti siirtää puhelinjärjestelmään joko puhelimen välityksellä tai internet-selaimen avulla ylläpitosivuiltamme.


Valikkopalvelut

Kun soittajalle pitää tarjota erilaisia vaihtoehtoja puhelun sisällön tai ohjautumisen suhteen, on useiden puhelinnumeroiden sijasta kustannustehokkaampaa käyttää valikkopalveluita, joissa soittaja voi puhelimen näppäinten painalluksilla ohjata puhelun etenemistä. Valikkopalveluita voidaan yhdistää tehokkaasti myös erilaisiin mediapalveluihin ja soittajalta haluttavien tietojen keräämiseen sekä palautteen saamiseen.

Tiedoitepalvelut

Tiedoitepalveluiden skaala on lähes rajaton. Tällä hetkellä tiedottamista voidaan hoitaa ääni-informaationa soittajalle tai puhelun vastaanottajalle*, puhelun aikana (ja tekstiviesteillä) tilattavilla lyhytsanomatiedotteilla sekä interaktiivisesti, puhelun kulun mukaan sisältöä muuttavilla internetsivuilla.

Lucentian IVR-palveluissa lähtevä puhelu voidaan aktivoida vastaanottajalle myös tekstiviesti- herätteisesti, aikaohjauspohjaisena tai jostakin muusta sähköisestä tapahtumasta alkavana tapahtumana.

Palaute­palvelut

Tiedoitepalveluiden tapaan palautepalveluiden skaala on huomattavan suuri. Palautetta voidaan kerätä itse soittotapahtumasta, sekä soittajan puhelun aikana tekemien valintojen pohjalta. Soittotapahtumasta saatavien tietojen keräämisessä voidaan hyödyntää tehokkaasti muita Lucentian tarjoamia palveluita, kuten mediaseurantaa ja laskuspalveluita. Puhelun aikana kerättävää dataa voidaan taas hyödyntää tehokkaasti joko puhelun aikana, esim. peleissä ja kilpailuissa, tai jälkikäteen kuten erilaisissa tilaaja- palveluissa. Tehokkaana lisänä toimii Lucentian reaaliaikainen liittymän identifiointi, jonka avulla liittymän tiedot voidaan tarkistaa palvelua käytettäessä. Katso lisätietoja -> MEDIAPALVELUT

Puheluohjaukset

Puheluiden ohjauksia voidaan tehdä paitsi käyttäjän antamien valintojen tai tarpeiden mukaisesti, myös kellonaikojen tai kuormituksen mukaisesti tai vaikkapa erilaisten sähköisten tietojen perusteella.
Aikaohjaus
Aikaohjauksen avulla tulevien ja lähtevien puheluiden ohjaamiseen saadaan joustavuutta ja parannetaan asiakaspalvelua. Aikaohjauksen perustana voivat ollaetukäteen sovitut ohjaustavat päivämäärien, viikonpäivien ja kellonaikojen mukaan, tai vaihtoehtoisesti käyttäjät voisivat suorittaa ojauksen internetin välityksellä omien työaikojen mukaisesti.
Kuormaohjaus
Kuormitukseen perustuvalla, tulevien ja lähtevien puheluiden ohjaamisella pystytään jakamaan rajallisia resursseja tehokkaammin ja asiakasystävällisesti. Kuormitusta voidaan mitata monimuotoisesti, puhelujen kappalemäärien mukaan, vastauskapasiteetin sijainnin ja kykyjen mukaisesti. Kuormituksen mukaisella ohjauksella saavutetaan parempi asiakaspalvelun käyttöaste ja kustannusrakenne.

Parhaiten kuormaohjaus osoittaa tehonsa yhdistettynä aikaohjauksen kanssa.


Back to top