Media­palvelut

Lucentia luokittelee mediapalveluihin kuuluvaksi kaikki sellaiset palvelukokonaisuudet ja -ratkaisut, joiden toiminnan kannalta laaja medianäkyvvyys on ensisijaisen tärkeää. Esimerkkeinä palveluista mainittakoon erilaiset mielipiteen ja palautteen keräämiseen tarkoitetut puhelin- ja tiedonvälityspalvelut, samoja välineitä hyödyntävät pelit, kilpailut ja ajanvietepalvelut sekä käyttötilastointi-, analysointi- ja raportointipalvelut.

Mielipide- ja palaute­palvelut

Mielipide- ja palautepalveluiden skaala on tänäpäivänä erittäin laaja. Palautetta voidaan kerätä itse soittotapahtumasta, sekä soittajan puhelun aikana tekemien valintojen pohjalta. Soittotapahtumasta saatavien tietojen keräämisessä voidaan hyödyntää tehokkaasti muita Lucentian tarjoamia palveluita, kuten mediaseurantaa ja laskuspalveluita. Puhelun aikana kerättävää dataa voidaan taas hyödyntää tehokkaasti joko puhelun aikana, esim. peleissä ja kilpailuissa, tai jälkikäteen kuten erilaisissa tilaajapalveluissa. Tehokkaana lisänä toimii Lucentian reaaliaikainen soittajan liittymän identifiointi, jonka avulla liittymän tiedot voidaan tarkistaa palvelua käytettäessä.

Pelit ja kilpailut

Koska suomalaiset ovat pelihullua kansaa, on Lucentia luonut mediataloille ja mediaa laajasti hyödyntäville tahoille laajan joukon erilaisia interaktiivisia puhelin- ja tiedonvälityspalveluita. Pelien ja kilpailujen lisäksi tämän palveluryhmän alle luokittelemme erilaiset arpajais- ja varainkeruupalvelut.

Alla olevaan listaan olemme keränneet joukon yleisempiä puhelimen kautta toteuttuja kilpailuja

  • Erilaiset tietokilpailut
  • Nopeiten vastannut voittaa
  • Tunnistamiskilpailut
  • Palautetta keräävät kilpailut

Kaikkia em. palveluita käytetään pitkäaikaisissa kampanjoissa ja suorissa TV- ja radio-ohjelmissa.

Palautetta keräävissä kilpailuissa kannattaa hyödyntää myös palautepalvelun moninaisia ominaisuuksia.

Arpajaiset ja varainkeruu

Lucentian on tuotteistanut arpajaisia ja varainkeruukampanjoita varten valimiita sovelluskokonaisuuksia, joiden avulla voidaan kerätä helposti osallistumis- sekä lahjoitustietoja.

Palveluun on yhdistetty sekä palautepalvelun että raportointipalvelun ominaisuuksia. Em. ominaisuuksien avulla järjestäjä saa tiedot osallistujista ja osallistujamääristä reaaliaikaisesti.

Back to top